Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας
Με Δελτίο Τύπου της 10/4/2020, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει επιδότηση των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος για επιπλέον δύο μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης με Αριθμ. 37674 της 10/4/2020 και θέμα “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”.

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση, πατήστε εδώ.