Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την εφαρμογή αυτή, οι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.
Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο 2020 της ΑΑΔΕ, με ερωτήσεις – απαντήσεις χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων, πατήστε εδώ