Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά  – Ο λόγος μας   

Επιπλέον αναστολή στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα έως και τις 28/02/2020, αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από το Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της 17-1-2020. Για να δείτε δείτε το Δελτίο τύπου της ΓΓΠΣΔΔ, πατήστε εδώ.