Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικές υπηρεσίες

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν, παρατείνεται η περίοδος χάριτος, με την πρώτη δόση να καθίσταται απαιτητή προς πληρωμή την 30η Ιουνίου 2022, ενώ παρατείνεται και η περίοδος κατά την οποία είναι η δυνατή η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, ως και την 31η Μαρτίου 2022.

Ακολουθεί πινακάκι, με την απόφαση μεταβολής, ανά Επιστρεπτέα προκαταβολή . πατήστε στο link της κάθε απόφασης και δείτε τον χρόνο έναρξης δόσεων ή της ολικής εξόφλησής του, προκειμένου να κάνετε χρήση της έκπτωσης.

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι – ΓΔΟΥ 1/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ – ΓΔΟΥ 2/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ – ΓΔΟΥ 3/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή IV – ΓΔΟΥ 4/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή V – ΓΔΟΥ 5/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ – ΓΔΟΥ 6/27.1.2022
Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙΙ – ΓΔΟΥ 7/27.1.2022

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων