Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση, η οποία καθορίζει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα παραπάνω προκύπτουν από την Υπουργ. Αποφ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 με θέμα “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο 2020.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020 πατήστε εδώ.