Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον νέο κύκλο με την επιστρεπτεα προκαταβολη. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 19η Απριλίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 366, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1290/1-4-2021 με θέμα ”Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1290 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων