Επιδοτούμενα ΠρογράμματαΨηφιακή Κάρτα Εργασίας | Τεχνολογιστική

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Όπως μας πληροφορεί μία από τις λογιστικες εταιριες αθηνα η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.Π.: 3156/728/Α3, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 27-5-2021 με θέμα ”Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (041KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020”.

Για να δείτε την Απόφαση Α.Π.: 3156/728/Α3 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων