Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστης online

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 12- 2-2021 η Απόφαση με θέμα ”Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE”.

Για να δείτε την Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων