ΔημοσιεύσειςΤεχνολογιστική | φορολογικός αντιπρόσωπος

Το Υπουργείου Εργασίας επιδιώκοντας την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου του συστήματος εργασίας, δημιούργησε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες οργανωτικές και ψηφιακές καινοτομίες του ελληνικού κράτους στο πεδίο της αγοράς εργασίας και εποπτείας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα που έχει η λογιστική εταιρεία μας η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Πότε και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε;

Την 1η Μαρτίου του 2013 τέθηκε σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Το ΟΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» συνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποτελώντας καίριο  κομμάτι των επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός του ήταν και είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, η μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, η εξασφάλιση της διαφάνειας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η εισαγωγή του στο κρατικό σύστημα στόχο είχε την μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα λειτούργησε ως σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για τη βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, προστατεύοντας τα ασφαλιστικά και εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Tί είναι το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»;

Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αποτελεί εργαλείο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καταγραφή και συλλογή στατιστικών δεδομένων της αγοράς εργασίας. Εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, κ.λπ.). Είναι ένα πληροφορικό σύστημα που καθιστά πιο αποτελεσματική την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Για το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να σας πληροφορήσει καλύτερα και μία από τις λογιστικες εταιρειες που βρίσκονται στην Αττική η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Τί μπορεί να κάνει και να δει ένας επιχειρηματίας στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”;

Η πρόσβαση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» πραγματοποιείται μέσω κωδικών πρόσβασης που ο κάθε χρήστης θα αποκτήσει με τη διαδικασία εγγραφής. Εκεί κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας ΣEΠE και OAEΔ.

Από την έναρξη λειτουργίας του «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι υποχρεωμένος, να υποβάλλει στο σύστημα τις ανάλογες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας πρόσληψης, πίνακα προσωπικού, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης (απόλυσης) μισθωτού, σύμβασης Μερικής Απασχόλησης και άλλων εντύπων.

Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλει κατά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου το Έντυπο E4 (Πίνακας Προσωπικού), ο οποίος συμπληρώνεται με κάθε νέα πρόσληψη. Ακόμη ο εργοδότης υποχρεούται σε υποβολή τροποποίησης του εν λόγω πίνακα για κάθε αλλαγή ωραρίου, αποδοχών και άλλων στοιχείων του πίνακα. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Μπορείτε να πληροφορηθείτε και στην ιστοσελίδα μας στο σημείο λογιστικες υπηρεσιες για κάτι παραπάνω που χρειάζεστε σχετικά με ένα θέμα σας.

Τι επιδιώκει το κράτος με την δημιουργία του και πως στο μέλλον αποσκοπεί να το χρησιμοποιήσει;

Με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το κράτος επιδιώκει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ενισχύεται η ελληνική οικονομία δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών ενώ βελτιώνεται και η λειτουργικότητά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αντιμετωπίζοντας έτσι την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

Με το «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφονται οι μισθωτοί όλης της χώρας  λεπτομερώς. Ενώ με την αναβάθμιση και απλοποίηση του συστήματος δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, με χρήση των κωδικών TAXISNET, να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που δηλώνονται στο «ΕΡΓΑΝΗ». Με τον τρόπο αυτόν, η καταγραφή των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, θα είναι αρκετά πιο αναλυτική σε σχέση με τον παλαιό πίνακα προσωπικού. Όπως μας ενημερώνει και μία από τις λογιστικες εταιρειες αθηνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.


Link για διάφορες εργασίες και δραστηριότητες

Μερικά χρήσιμα link που αφορούν το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι:

https://eservices.yeka.gr/  το επίσημο site για την είσοδο στο σύστημα

https://www.kepea.gr/article.php?id=2071 το κέντρο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργωνhttps://www.e-nomothesia.gr/search/content.html?q=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%97 χρήσιμα άρθρα νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» Μπορίτε να δείτε και περισσότερα στις λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η λογιστική εταιρεία μας και αν ενδιαφέρεστε για κάποια από αυτές μπορείτε να επισκεφθείτε και τις λογιστικες υπηρεσιες τιμοκαταλογος.