Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ, οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ανάρτηση της ΑΑΔΕ, της 10/7/2020, με θέμα “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ”.

Για να δείτε τις ερωτήσεις – απαντήσεις της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ.