Αρθρογραφία ΤεχνολογιστικήςΕτερορρυθμη Εταιρεια | Texnologistiki

Η ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα απαιτεί αρκετά βήματα, όπως την επιλογή στα ειδη εταιρειων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ κτλ), τον προσδιορισμό της επωνυμίας και του σκοπού, τη σύνταξη καταστατικού, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και τη λήψη ΑΦΜ/ΔΟΥ. Επίσης, απαιτούνται αρκετές διατυπώσεις όσον αφορά άδειες, εγκρίσεις κτλ. Γι’ αυτό, συνήθως χρειάζεται υποστήριξη από λογιστικό γραφείο ή δικηγόρο για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία.

Η Ετερορρυθμη Εταιρεια (ΕΕ) αποτελεί μία δημοφιλή επιλογή για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια εταιρεία στην Ελλάδα. Το κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει περιορισμένη ευθύνη στους εταίρους, καθώς μόνο ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με όλη του την προσωπική περιουσία. Επίσης, η ιδρυση ΕΕ είναι σχετικά απλή και οικονομική. Τέλος, προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της εταιρείας. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Ετερορρυθμη Εταιρεια ( ΕΕ εταιρεια) αποτελεί μια ελκυστική νομική μορφή για πολλούς επιχειρηματίες.

Ιδρυση ΕΕ

Τα βασικά βήματα για την ιδρυση ΕΕ ( Ετερορρυθμη Εταιρεια ) στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 1. Επιλογή και έλεγχος επωνυμίας. Η επωνυμία πρέπει να εγκριθεί από τη Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας.
 2. Σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των εταίρων. Περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και τις σχέσεις των εταίρων.
 3. Καταβολή χρημάτων για συγκρότηση του εταιρικού κεφαλαίου.
 4. Κατάθεση αίτησης εγγραφής στο ΓΕΜΗ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 5. Έκδοση ΑΦΜ και νόμιμου βιβλίου εταιρείας.
 6. Λήψη άδειας λειτουργίας, εφόσον απαιτείται.
Ετερορρυθμη Εταιρεια | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστική υποστήριξη ΕΕ ( Ετερορρυθμη Εταιρεια )

Οι κυριότερες ιδιαιτερότητες της λογιστικής υποστήριξης μιας ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) είναι οι εξής:

 • Υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε3 και Ν, καθώς και περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Προαιρετική σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΕΛΠ, εκτός αν υπερβαίνει 2 από τα 3 όρια (κύκλο εργασιών, σύνολο ενεργητικού, αριθμό εργαζομένων).
 • Μεγαλύτερη ευελιξία φορολογικού σχεδιασμού ως προς την κατανομή κερδών/ζημιών στους εταίρους.
 • Φορολόγηση κερδών του ετερόρρυθμου εταίρου σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ετερορρυθμη Εταιρεια Πλεονεκτηματα

Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους κάποιος ενδέχεται να προτιμήσει την ίδρυση μιας ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) στην Ελλάδα:

 1. Περιορισμένη ευθύνη εταίρων. Μόνο ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη με την προσωπική του περιουσία.
 2. Μειωμένο κόστος ίδρυσης και μεγαλύτερη ευελιξία δραστηριότητας.
 3. Δυνατότητα φοροαπαλλαγών και φορολογικών πλεονεκτημάτων.
 4. Απλοποιημένη νομική δομή διοίκησης και λήψης αποφάσεων.
 5. Δυνατότητα κινητικότητας εισόδου/εξόδου εταίρων και ευκολία μεταβίβασης.
 6. Επωνυμία και ιστορικότητα εταιρείας σε σχέση με τις νεότερες μορφές.

Ετερορρυθμη Εταιρεια Μειονεκτήματα

Παρά τα πλεονεκτήματά της, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην επιλέξει να ιδρύσει μια ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) στην Ελλάδα:

 1. Απεριόριστη ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου με την προσωπική περιουσία του.
 2. Υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων με αυξημένο λογιστικό κόστος.
 3. Πολυπλοκότητα φορολογικού σχεδιασμού και αυξημένος κίνδυνος φορολογικών παραβάσεων.
 4. Μειωμένη αξιοπιστία έναντι πελατών και προμηθευτών σε σχέση με ΑΕ.
 5. Δυσκολίες χρηματοδότησης και προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων.
 6. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησης.

Ετερορρυθμη Εταιρεια Φορολογια

Η φορολόγηση μιας ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες:

 • Τα κέρδη της ΕΕ φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με συντελεστή 29%.
 • Τα κέρδη που αναλογούν στον ομόρρυθμο εταίρο, φορολογούνται εκ νέου με την ατομική του δήλωση ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν φορολογείται ξανά για τα κέρδη της ΕΕ, αφού ευθύνεται απεριόριστα και ολόκληρη η περιουσία του αποτελεί εγγύηση έναντι τρίτων.
 • H EE υποχρεούται σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών περιοδικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
 • Ισχύει η αρχή των ίσων αποστάσεων, άρα η ΕΕ δεν μπορεί να έχει μεγάλες αποκλίσεις στα φορολογητέα κέρδη της σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της.

Πότε ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να μεταπηδήσουμε από την Ετερορρυθμη Εταιρεια σε άλλη μορφή εταιρείας;

Μερικές τυπικές περιπτώσεις όπου συνήθως συνιστάται η μετατροπή μιας ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) σε άλλη εταιρική μορφή είναι οι εξής:

 1. Όταν η επιχείρηση αρχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα και να αποκτά υψηλό κύκλο εργασιών και κέρδη. Η ΕΕ δεν ενδείκνυται για μεγάλο μέγεθος.
 2. Όταν οι εταίροι επιθυμούν να περιορίσουν πλήρως την ευθύνη τους και να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια.
 3. Όταν η εταιρεία αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας λόγω της απεριόριστης ευθύνης των εταίρων.
 4. Όταν υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της εταιρικής βάσης με νέους εταίρους για να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

Πότε ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να επιλέξουμε την μετατροπή σε Ετερορρυθμη Εταιρεια;

Μερικές τυπικές περιπτώσεις στις οποίες συνήθως συνιστάται η μετατροπή μιας υφιστάμενης εταιρικής μορφής σε ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) είναι:

 1. Όταν μια ατομική επιχείρηση μεγαλώνει και υπάρχει πλέον ανάγκη νομικού διαχωρισμού της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία από αυτή της εταιρείας.
 2. Όταν οι ιδιοκτήτες μιας ΟΕ ή ΕΕ επιθυμούν περιορισμένη ευθύνη ορισμένων εταίρων και διατήρηση του οικογενειακού χαρακτήρα της εταιρείας.
 3. Όταν τίθεται θέμα απλούστευσης διαχείρισης και μείωσης γραφειοκρατίας σε σχέση με μια πολυπρόσωπη ΑΕ.
 4. Όταν επιδιώκεται μεγαλύτερη ευελιξία και φορολογική βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής μέσω του θεσμού της ΕΕ.

Πότε σας συμφέρει η μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε Ετερορρυθμη Εταιρεια;

Μερικές τυπικές περιπτώσεις στις οποίες συνήθως συμφέρει η μετατροπή μιας ατομικής/προσωπικής επιχείρησης σε ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) είναι:

 1. Όταν η επιχείρηση αναπτύσσεται, απασχολεί προσωπικό και έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Η ΕΕ παρέχει περιορισμένη ευθύνη.
 2. Όταν επιδιώκεται η είσοδος ενός ή περισσότερων εταίρων για την εισφορά κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη.
 3. Όταν θέλουμε να διαχωρίσουμε την προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη από αυτή της επιχείρησης.
 4. Για φορολογικά οφέλη από τη δυνατότητα διανομής κερδών στον ετερόρρυθμο εταίρο.
 5. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία στις συναλλαγές με τράπεζες και προμηθευτές.

Τελικά συμπεράσματα για την Ετερορρυθμη Εταιρεια

Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα αξιόπιστο λογιστικό γραφείο για να σας υποστηρίξει στην ίδρυση και λειτουργία μιας ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ), γιατί:

 1. Θα φροντίσει να τηρηθούν όλες οι νομικές διατυπώσεις και διαδικασίες σωστά κατά τη σύσταση.
 2. Θα σας καθοδηγήσει στις φορολογικές σας υποχρεώσεις και στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής.
 3. Θα εξασφαλίσει την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων που απαιτούνται για τις ΕΕ.
 4. Θα σας συμβουλεύσει για το βέλτιστο φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας σας.
 5. Θα είναι συνεπές στις ανάγκες σας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας.

Συνοψίζοντας, η ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) αποτελεί μια δημοφιλή νομική μορφή για τη λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Πλεονεκτήματά της είναι η ευελιξία, η απλή διαδικασία σύστασης, το χαμηλό κόστος ίδρυσης, η δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης των εταίρων και η προοπτική φορολογικών οφελών.

Μειονεκτήματα αποτελούν οι αυξημένες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, η απεριόριστη ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου και οι δυσκολίες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησής της.

Συνολικά πάντως, πρόκειται για μία ελκυστική επιλογή για τη σύσταση μικρομεσαίων εμπορικών ή παροχής υπηρεσιών εταιρειών στη χώρα μας.