Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στις οδηγίες εναλλακτικές μεθόδους για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, χωρίς τη φυσική του παρουσία.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα “Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)”.

Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.