Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής οι εργοδότες θα πρέπει να αναρτούν στο ΕΡΓΑΝΗ δήλωση με τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς.

α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς,

β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή ψευδούς υποβολής, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4766/16-10-2021, με θέμα “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4766/16-10-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων