Τα νέα μας

Την 11 Ιουνίου 2023 η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κλείνει τα 30 έτη ύπαρξής της.

Σας ευχαριστούμε για την συνδρομή σας σε αυτή μας την πορεία και σας το ανταποδίδουμε.

Για το λόγο αυτό :

Παρέχουμε έκπτωση 30% σε κάθε πρόσθετη εργασία που θα μας ανατεθεί, από το υπάρχον πελατολόγιο, από 1η έως και 11η Ιουνίου 2023.

Επίσης παρέχουμε έκπτωση 30% για το πρώτο 2μηνο συνεργασίας, στους νέους πελάτες, που θα ζητήσουν «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», από 1η έως και 11η Ιουνίου 2023.

Προϋπόθεση των ως άνω, είναι η ανάθεση «Πρόσθετης εργασίας» ή η καταγραφή ενδιαφέροντος για κατάθεση «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», να μας κατατεθούν μέσω «Φόρμας Επικοινωνίας» του site.