Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων – εξόδων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του ΣΛΟΤ, οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν υποχρεούνται σε καταχώρηση εγγραφής σε αυτά του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Σας καταθέτουμε ως έχει την απόφαση του ΣΛΟΤ. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.:…

Περισσότερα

Ταμειακές μηχανές – Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Τροποποιείται με ΦΕΚ, η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ Β’ 1812 της 12/5/2020, με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης του…

Περισσότερα

Παρατείνεται η απόσυρση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ) και η νέα ημερομηνία είναι η 31 Ιουλίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α.1100 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1751) της 7-5-2020 και…

Περισσότερα
small-question-sign

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή καρτελών αποθήκης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από τις διατάξεις του ν. 4308/2014, δεν προκύπτει η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, ή καρτελών αποθήκης.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν (και) από το ΣΛΟΤ 2275/2019, με θέμα «Υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης». Για να δείτε το ΣΛΟΤ 2275/2019, πατήστε εδώ.  

Περισσότερα
small-question-sign

Υποχρεωτική αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η λειτουργία φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ο οποίος δεν λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. δεν έχει αναβαθμιστεί ώστε να διαβιβάζει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ) επιφέρει 500,00 ευρώ εφάπαξ πρόστιμο σε κάθε φορολογικό έλεγχο. Η ΠΟΛ 1195/2018, για τα πρατήρια καυσίμων και η ΠΟΛ 1166/2018 για…

Περισσότερα
small-question-sign

Ποιοι απαλλάσσονται, από την χρήση ΦΤΜ ή Μηχανισμού Σήμανσης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Η ΠΟΛ 1002/31-12-2014, καταγράφει ποιες επιχειρήσεις από την χρήση 2015 και εφεξής, για την έκδοση των παραστατικών εσόδων τους λιανικής δεν φέρουν την υποχρέωση χρήσης Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για να δείτε την ΠΟΛ 1002/31-12-2014 (η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ…

Περισσότερα
small-question-sign

Κλοπή ταμειακής μηχανής – ενέργειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Σε περίπτωση κλοπής σε επιχείρηση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της Φ.Τ.Μ.), ο υπόχρεος (επιχείρηση) πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για την διαφύλαξη αυτών. Πρέπει δηλαδή, να προκύπτει ότι παρά τα μέτρα  που έλαβε ο υπόχρεος το γεγονός δεν…

Περισσότερα
small-question-sign

Μη επιβολή προστίμων, σε μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων  θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του Κ.Φ.Δ., ούτε κάποια άλλη παράβαση. Επομένως, για την απώλεια ή την μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.   Μια πιο αναλυτική –…

Περισσότερα
small-question-sign

Φορολογική αντιμετώπιση επιχορηγήσεων για αγορά παγίων από επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β Κατηγορίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε μια επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας, για αγορά παγίων  δεν προσαυξάνουν τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης.Αντίστοιχα οι αποσβέσεις των παγίων αυτών, ισόποσα της επιχορήγησης, δεν θεωρούνται δαπάνες που εκπίπτουν των κερδών.   Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την…

Περισσότερα
small-question-sign

Χρόνος παραγραφής δικαιώματος δημοσίου για επιβολή προστίμου σε συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.

Συνοπτικά – ο λόγος μας Από την ερμηνεία που δίνουμε το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή προστίμου σε διαφωνίες υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων, υφίσταται για 6 χρόνια από τη χρήση που αφορά η διαφωνία συγκεντρωτικών.Κατά την άποψη μας, η απόφαση αυτή φέρει χρήση και για τη διαφωνία των ΜΥΦ.  Μια πιο αναλυτική –  προσέγγισή μας…

Περισσότερα
small-question-sign

Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με επιβολή κυρώσεων

Συνοπτικά – ο λόγος μας Η σχετική ΠΟΛ της ΑΑΔΕ, δίνει διευκρινήσεις για μια σειρά από κυρώσεις για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Από αυτή την ΠΟΛ να επισημάνουμε ότι η απώλεια ή μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη…

Περισσότερα
small-question-sign

Τρόπος έκδοσης ΑΛΠ από καταστήματα εστίασης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Για την έκδοση των παραστατικών Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ), από καταστήματα τα οποία εμπορεύονται είδη τροφής ή ποτού, ισχύουν τα παρακάτω : •    Μπορούν να εκδίδουν, από πρόγραμμα εστιατορίου, μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, δελτίο Προσωρινών Αποδείξεων, οι οποίες υποχρεωτικά μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν και μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε…

Περισσότερα