Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Σας καταγράφουμε τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχει ο ΕΦΚΑ, στους συναλλασσόμενους, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά:

 1. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
 2. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
 3. Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/
 4. Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
 5. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered
 6. Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
 7. Εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, από την επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
 8. Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Από την πλατφόρμα «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού», επιλογή «Άρση κατάσχεσης», κατηγορία αιτήματος.
 9. Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
 10. Παροχή πληροφοριών ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
 11. Παροχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC
 12. Παροχή πληροφοριών για πορεία αιτημάτων σύνταξης, τα οποία έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 και μετά : https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
 13. Υποβολή αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/
 14. Πληρωμή Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1