Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Σας καταγράφουμε τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχει ο ΕΦΚΑ, στους συναλλασσόμενους, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά:

  1. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/registration/
  2. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/AlterActivity/
  3. Βεβαίωση Απογραφής Μισθωτού: https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/
  4. Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/
  5. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered
  6. Αίτηση Λήξης της ασφάλισης λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας: https://www.idika.org.gr/eEfkaServices/Instermination/
  7. Εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, από την επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»
  8. Αίτημα για άρση κατάσχεσης: Από την πλατφόρμα «Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού», επιλογή «Άρση κατάσχεσης», κατηγορία αιτήματος.
  9. Καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων: Η καταβολή δόσεων, μέσω τραπεζικού συστήματος (web banking ή αυτοπρόσωπη παρουσία στην τράπεζα) με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη που λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη: https://apps.ika.gr/eDebtorTransactions
  10. Παροχή πληροφοριών ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»
  11. Παροχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC
  12. Παροχή πληροφοριών για πορεία αιτημάτων σύνταξης, τα οποία έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 και μετά : https://apps.ika.gr/ePensionApplicationProgress/
  13. Υποβολή αιτημάτων για κύρια σύνταξη: https://apps.efka.gov.gr/atlas/
  14. Πληρωμή Εξόδων Κηδείας: https://apps.ika.gr/eParoxes1