Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Βάσει της ΚΥΑ 17535/Δ1.6002, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων στο ΕΦΚΑ συνοψίζονται στη βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στη βεβαίωση για μεταβολή δραστηριότητας, στη βεβαίωση εγγραφής, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην υποβολή Απογραφικού, στην έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κλπ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1754 της 7/5/2020, με θέμα “Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.”.

Για να δείτε την ΚΥΑ 17535/δ1.6002, πατήστε εδώ.

τήρηση βιβλίων ΙΚΕ