Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα ανοίξει για την πρώτη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο η «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», την Τρίτη 26/10/2021, προκειμένου να έχει συμπληρωθεί η πρώτη εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της ως άνω ΚΥΑ. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα αφορά την εβδομάδα από τις 18/10/2021 έως τις 24/10/2021 και θα μπορεί να υποβληθεί από την Τρίτη 26/10/2021 μέχρι και την Παρασκευή 05/11/2021.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 4 της Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4766/16-10-2021, με θέμα “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4766/16-10-2021, πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων