Εργατικά - ΑσφαλιστικάΨηφιακή κάρτα εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Καθορίστηκαν τα κριτήρια, προϋποθέσεις κλπ. Θέματα για την ενίσχυσή των επιστημόνων.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ.5629/22, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 450/ 5-2-2021 με θέμα ”Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄450/5-2-2021 πατήστε εδώ,

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων