Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ελληνικη λογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 25η Ιανουαρίου 2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 14911/24-01-2022, με θέμα “Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 25η Ιανουαρίου 2022”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 187, 24/1/2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 187/24-1-22, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων