Εργατικά - ΑσφαλιστικάTexnologistiki | λογιστικό γραφείο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 14914/25-01-2022, με θέμα “Κήρυξη κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου 2022”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 189/25-1-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 189/25-1-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων