Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1944/13-5-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1944/13-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων