Εργατικά - ΑσφαλιστικάTexnologistiki | λογιστικό γραφείο Άθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τίτλο “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.” , η οποία πέραν των άλλων διατηρεί την τηλεργασία με ποσοστό 20%.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3276/24-7-2021 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3276/24-7-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων