Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16.12.2022, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6445/16-12-2022 με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6445/16-12-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων