Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα, 14 /6/ 2021 έως και τη Δευτέρα, 21 /6 / 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον ΦΕΚ Β’ 2476/10-6-2021 με θέμα ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2476/10-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων