Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν από 21.3.2022 έως και 28.3.2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506 της 18/3/2022, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00“, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1302/18-3-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1302/18-3-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων