Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1030, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 702/ 23-2-2021 με θέμα ”Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 702/23-2-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων