1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ. Στην Τεχνολογιστική, υπάρχουν θέσεις εργασίας στις εξής ειδικότητες :
  • Λογιστές και βοηθοί λογιστές
  • Γραμματεία   
  Στην παρούσα χρονική στιγμή, όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες. Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε βιογραφικό, για την  προώθησή  του στο τμήμα  προσλήψεων, σε περίπτωση που δημιουργηθεί σχετική ανάγκη στην εταιρία μας ή στο πελατολόγιό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@texnologistiki.com, αναφέροντας την θέση-ειδικότητα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε.  
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Έχουμε την δυνατότητα να απασχολήσουμε έως 4 άτομα πρακτικά ασκούμενους, στο τμήμα Λογιστικών εργασιών ή και της Γραμματείας. Οι πρακτικά ασκούμενοι στο τμήμα λογιστικών εργασιών θα έχουν άμεση συνεργασία με λογιστές της εταιρίας μας, θα εκπαιδευτούν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας  σε Απλογραφικά και Διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, θα ολοκληρώσουν εργασίες σε Δημόσιες υπηρεσίες και θα ασχοληθούν με το κύριο μέρος των εργασιών ενός λογιστηρίου. Οι πρακτικά ασκούμενοι στο τμήμα της Γραμματείας, θα έχουν άμεση συνεργασία με την συνεργάτη μας που παρέχει την γραμματειακή υποστήριξη στην εταιρία μας και θα εκπαιδευτούν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας σε όλο τον κύκλο της γραμματειακής υποστήριξης μια επιχείρησης. Οι πρακτικά ασκούμενοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι σχολής ή προγράμματος που δικαιούνται ή προβλέπετε για αυτούς η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Ι.Ε.Κ., Α.Τ.Ε.Ι., Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω Κ.Ε.Κ. κλπ). Κενές θέσεις πρακτικής άσκησης
  Σήμερα υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης :
  • Τμήμα Λογιστικών εργασιών : 1 θέση στο κεντρικό (Πατησίων 206, Αθήνα) και 1 θέση στο υποκατάστημα Χαλανδρίου  (Καλογρέζας 11, Χαλάνδρι)
  • Τμήμα  Γραμματείας : 1 θέση στο υποκατάστημα Χαλανδρίου (Καλογρέζας 11, Χαλάνδρι)
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στην εταιρία μας, την πρακτική σας άσκηση , αποστείλτε μας το βιογραφικό σας  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@texnologistiki.com, αναφέροντας την θέση-ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεστε ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 86 51 701.