Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Ως προς την απόδοση εισφορών που έχει ο ΙΚΕ διαχειριστης, ανά περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω :

•    Ο μοναδικός εταίρος στην τήρηση βιβλίων ΙΚΕ, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και διαχειριστής: Καταβάλει εισφορές στο άθροισμα των εισοδημάτων που προέρχεται από μέρισμα κερδών και αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

•    Ο εταίρος σε λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ με δύο και άνω εταίρους , ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ΙΚΕ διαχειριστης: Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την  αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

•    Διαχειριστής πολυπρόσωπης ΙΚΕ, ο οποίος δεν είναι και εταίρος της (τρίτο πρόσωπο): Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την  αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

• Διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ο οποίος δεν είναι και εταίρος της (τρίτο πρόσωπο): Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

ΙΚΕ Διαχειριστης

Όπως έχουμε γράψει και στο άρθρο μας “ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ. ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ. ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ” η ιδρυση ΙΚΕ έχει πλεονεκτήματα μειονεκτήματα και χρειάζεται η συμβουλή ενός είδικου σε σχέση με το πότε πρέπει να την επιλέξουμε. Πολύ σημαντικά στοιχεία που είναι κάλο να λαμβάνουμε υπόψιν είναι ότι θα πρέπει να έχετε «κλειδώσει» την έδρα της εταιρίας σας. Δηλαδή, θα πρέπει να προβείτε σε υπογραφή μισθωτηρίου για το ακίνητο που θα στεγάσει την έδρα της εταιρίας με την δημιουργία ενός μισθωτηρίου όπου θα εμφανίζεται ως εγγυητής ο διαχειριστης ΙΚΕ της υπό σύσταση εταιρίας. Απαραίτητο είναι να έχετε καταλήξει έστω στους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορεί ο σύμβουλος με τις λογιστικές υπηρεσίες του κατά την σύσταση να ενεργοποιήσει τους ορθούς Κ.Α.Δ. στην εικόνα του taxis.

banner epixiriseon sm