Ισοτιμίες ΦΠΑ

Σας καταθέτουμε τις Ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ της αναγραφόμενης περιόδου.

Για να δείτε τον πίνακα με τις Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2024, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων