Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η σχετική ΚΥΑ καταγράφει τι ισχύει για τη λειτουργία των Μ.Μ.Μ., των τουριστικών λεωφορείων, τη μετακίνηση στα νησιά, κ.λπ. από 28.6.2021 και ώρα 6.00 έως και 5.7.2021 και ώρα 6.00.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2744/26-6-2021 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2744/26-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων