Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία προσδιορίζει τις πληττόμενες  επιχειρήσεις,  με την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, καθώς και την μείωση κατά  40% του συνολικού μισθώματος στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 με ενημέρωση που έχουμε από μία από τις λογιστικες εταιρειες αθηνα την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1025, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 538/ 11-2-2021 με θέμα ‘‘Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄ 538/11-2-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων