Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, όσον αφορά την απόσταση σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες, αλλά και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Κ.Υ.Α. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30603, της 5.5.2020, με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”

Για να δείτε την Κ.Υ.Α. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30603/2020, πατήστε εδώ.