Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 1η έως και τις 7 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι κανόνες λειτουργίας και η τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 της 31/5/2020, με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/2020, πατήστε εδώ.

τήρηση βιβλίων ΙΚΕ