Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. που αφορά τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης, καθώς επίσης και τα μέτρα προστασίας στα ΜΜΜ, στα ΕΙΧ, στα οχήματα ΔΧ και κατά τη μετακίνηση μαθητών. Επίσης ορίζονται οι διαδικασίες ελέγχων και τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114 της 10/5/2020, με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/2020, πατήστε εδώ.