Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.03.2020, η οποία καθορίζει μια σειρά από μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους ως προς τον περιορισμό και διασπορά του ΚορωνοΪου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΝΠ της 14/3/2020, με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Για να δείτε την ΠΝΠ, πατήστε εδώ.