Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου εργασίας για την “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).”

Μια πιο αναλυτική –προσέγγισή μας

Για να δείτε την απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/20-12-2019, με θέμα “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4997/31-12-2019, πατήστε εδώ.