1. Δωρεές: Η «Τεχνολογιστική» ετησίως για κάθε Φορολογική Δήλωση μισθωτού ή συνταξιούχου που αναλαμβάνει, καταθέτει 0,50 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αναρρωτήριο Πεντέλης-Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ» Ν.Π.Δ.Δ., σκοπός του οποίου είναι η φροντίδα – περίθαλψη και κοινωνική αποκατάσταση ανήλικων παιδιών που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.
  2. Δωρεάν Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων: Σε άτομα Α.Μ.Ε.Α., καθώς και αποφυλακισθέντα άτομα, που αποφάσισαν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση, παρέχουμε δωρεάν τήρηση των λογιστικών βιβλίων της νεοσύστατης επιχείρησης κατά τους πρώτους τέσσερεις (4) μήνες λειτουργίας της (αφορά επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία).
  3. Έκπτωση αμοιβής μας σε Φορολογικές Δηλώσεις: Σε ανέργους, άτομα Α.Μ.Ε.Α., καθώς και αποφυλακισθέντα άτομα, παρέχεται ποσοστιαία έκπτωση 20%, επί της αναλογούσας αμοιβής μας για συμπλήρωση και κατάθεση αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση ζεύγους, που το ένα εκ των δύο ατόμων πληρεί τις ως άνω προϋποθέσεις, η έκπτωση ισχύει στο σύνολο της αναλογούσας αμοιβής.