Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκαν οι οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στις 8-6-2021.

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων