Τα νέα μας

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της εταιρίας.

Η παροχή υπηρεσιών προς το πελατολόγιο θα διακοπεί στις 15:00.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε το πελατολόγιό μας, όπως προγραμματίσει κάθε εργασία, που μας αφορά, σε προγενέστερους χρόνους.

Καλή χρονιά σε όλους!!!