Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Καταγράψαμε με απλά  λόγια και όσο ποιο περιεκτικά μπορούσαμε το πως θα λειτουργήσει η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σας τα καταθέτουμε.

Σε κάθε περίπτωση, μην αμελήσετε, την επικύρωσή τους και με τον Λογιστή που παρακολουθεί τα εργατικά της επιχείρησής σας.

Αρχικά οι εργαζόμενοι χτυπούν κάρτα κατά την είσοδο τους και κατά την έξοδο τους από την επιχείρηση. Έναρξη ωραρίου και λήξη ωραρίου, σύμφωνα με το κατατεθειμένο ωράριο.

Να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που βρεθεί εργαζόμενος εντός της επιχείρησης και δεν έχει χτυπήσει την κάρτα του, το πρόστιμο είναι αντίστοιχο με τον ανασφάλιστο και αδήλωτο εργαζόμενο. Δηλαδή 10.500,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί επιπλέων, έως +1 ώρα (9η ώρα)  αμείβεται με υπερεργασία και έως +3 ώρες (10η -12η ώρα) την ίδια μέρα αμείβεται ως υπερωρία.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος θα χτυπήσει την κάρτα κατά την έξοδο – σχόλασμα από τον χώρο εργασίας του.

Αν εργαζόμενος σχολάσει και ξεχάσει το χτύπημα κατά την έξοδο – σχόλασμα, την επόμενη μέρα, χτυπάει κανονικά την είσοδο.  Κατά την άποψή μας, η συχνή επανάληψη του, ενδέχεται να προκαλέσει επιτόπιου έλεγχο.

Οι εργαζόμενοι έχουν ευελιξία προσέλευσης, αν αυτό προδηλωθεί και δύναται η μετακίνηση της ώρας που σχολάει έως τα αντίστοιχα λεπτά που καθυστέρησε να προσέλθει στην εργασία του .

Συνεπώς, αν εργαζόμενος έχει ωράριο 09:00-17:00, με ευελιξία 120 λεπτά, μπορεί να προσέλθει και να χτυπήσει κάρτα από 09:00 έως και έως 120 λεπτά αργότερα και να μεταφέρει αντίστοιχα το σχόλασμά του.

Δηλαδή, θα μπορούσε να εργαστεί 11:00-19:00 το αργότερο.

Αν για παράδειγμα κατά την προσέλευση του αργήσει κατά 10 λεπτά μπορεί να εργαστεί 09:10 και να σχολάσει 17:10. Ενώ ήρθε καθυστερημένα, φυσικά και μπορεί να σχολάσει στην ώρα του (17:00), χωρίς να υπάρχει καμία παράβαση.

Σε περίπτωση που εργαζόμενος προσέλθει νωρίτερα στον χώρο εργασίας του, δεν πρέπει να ξεκινήσει την εργασία του και  δε θα χτυπήσει κάρτα.  

Σχετικά με τις αλλαγές ωραρίου εργασίας.

Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναγγείλει τις αλλαγές των ωραρίων, μέχρι και ένα μήνα μετά την αλλαγή, φτάνει έγκαιρα να έχει καταθέσει απαλλαγή απο την προαναγγελία.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει εργαζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν εξωτερικές εργασίες (κάτι το οποίο προβλέπεται και στη σύμβαση εργασίας του), θα χτυπήσει κανονικά κάρτα κατά τη χρονική στιγμή που θα εισέλθει στον χώρο εργασίας του, καθώς και τη στιγμή που θα αποχωρήσει – σχολάσει από αυτή.

Όταν εργαζόμενος κάνει χρήση κανονικής άδειας, δε χτυπάει κάρτα και η άδειά του δηλώνεται έως τις 10 του επόμενου μήνα από τον μήνα λήψης της αδείας,  στο ΕΡΓΑΝΗ.

Όταν εργαζόμενος απουσιάζει με χρήση οποιασδήποτε άλλου είδους άδεια,(πχ άδεια γάμου, εκλογική, γονική, άνευ αποδοχών, ασθένεια), ομοίως δε χτυπάει κάρτα. Επίσης και αυτή η άδεια δηλώνεται έως τις 10 του επόμενου μήνα από τον μήνα λήψης της αδείας,  στο ΕΡΓΑΝΗ.

Όταν εργαζόμενος για μία ολόκληρη ημέρα δεν προσέλθει για εργασία  στην εγκατάσταση της επιχείρησης, αλλά εργαστεί εκτός (πχ είναι οδηγός), δε χτυπάει κάρτα. Ενώ αν μπει στον χώρο εργασίας, έστω και για ένα λεπτό πρέπει κατά την είσοδο να χτυπήσει την κάρτα, πράττοντας αντίστοιχα και κατά τη λήξη της εργασίας – έξοδο.

Όταν εργαζόμενος εργάζεται με  σπαστό ωράριο, χτυπάει την ψηφιακή κάρτα κάθε φορά κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Δηλαδή, είσοδος του πρωί, έξοδος το μεσημέρι, είσοδος το απόγευμα και έξοδος στο τελικό σχόλασμα το βράδυ.

Όταν εργαζόμενος, λόγω φύσης της εργασίας του (πχ διανομέας – delivery) μπαινοβγαίνει στην εγκατάσταση, δε χτυπάει την ψηφιακή κάρτα σε κάθε είσοδο και έξοδο. Θα χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα κατά την κατά την πρώτη είσοδο και αντίστοιχα κατά την τελευταία έξοδο.

Όταν εργαζόμενος εργάζεται σε 3ο χώρο (εκτός εγκαταστάσεων της επιχείρησης), θα πρέπει να έχει μαζί του αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του, καθώς και του πίνακα προσωπικού.

Πληροφοριακά να αναφέρουμε ότι από 01/07/2024 οι επιχειρήσεις Βιομηχανίας και Λιανεμπορίου που απασχολούν έμμισθο προσωπικό, φέρουν την υποχρέωση τήρησης ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Καλή αρχή!

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων