ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός Αττικής

Λογιστικες Υπηρεσίες | Τεχνολογιστικη Μον ΕΠΕ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους εκτός Αττικής. Εγγυόμαστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχο μας έχουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι έχοντας λάβει φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να είναι κατοχυρωμένοι έναντι των ελεγκτικών αρχών, απαλλαγμένοι από την ενασχόληση λογιστηρίου. Θέλουμε να συμβάλουμε στην δημιουργία κερδοφόρων και υγειών, που εξαπλώνονται και εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης στα μέλη τους.

null

Γνώση αντικειμένου

Το σύνολο του Προσωπικού – Συνεργατών διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία στο τμήμα ενασχόλησης και καθηκόντων του.
null

Οργάνωση εργασίας

Η παραγωγή της Λογιστικής – Φοροτεχνικής αλλά και κάθε παρεχόμενης Υπηρεσίας, στο σύνολό της διακατέχεται απο οργάνωση απο το πρώτο έως το τελευταίο στάδιό της.
null

Ταχύτητα υπηρεσίας

Η Λογιστική – Φοροτεχνική Υπηρεσία αν δεν παραδοθεί στους σωστούς χρόνους χάνει την αξία ανταλλαγής. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας παράγεται και παραδίδεται στους μικρότερους δυνατούς χρόνους στον πελάτη.
null

Παροχή υπηρεσίας σε αφθονία

Ο πελάτης λαμβάνει πάντα αυτό που βάσει συνεργασίας συμφωνήθηκε. Θέλησή μας, να λαμβάνει και επιπλέον αυτού, αποκλείοντας την πιθανότητα να ισχύσει το αντίστροφο. Με λίγα λόγια, ο πελάτης θα λάβει πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που συμφωνήθηκε και ποτέ κάτι λιγότερο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 • Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).
 • Εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίου επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις με οργανωμένο λογιστήριο.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση –φορολογικός σχεδιασμός.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης.
 • Υπολογισμό και απόδοση μισθοδοσίας επιχείρησης. Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.
 • Ενημέρωση λογιστικής εικόνας επιχείρησης (κέρδη ή ζημιές) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας μας.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας.
 • Ένταξη επιχειρήσεων και προσωπικού σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • «Εκπαίδευση» προσωπικού ή επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου, φοροτεχνικών θεμάτων, κοστολόγησης κλπ. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παραχθεί στον χώρο της επιχείρησης ή στον χώρο μας.
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία μας στον χώρο της επιχείρησης, για την επίλυση ή αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος, το οποίο σχετίζεται με το αντικείμενό μας.
 • Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, τήρηση λογιστικών βιβλίων – λογιστηρίου επιχείρησης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με ενημέρωση των Λογιστικών βιβλίων στον χώρο μας, κατόπιν κοινοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δύναται επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση το επιθυμεί, η υπηρεσία αυτή να ολοκληρώνεται σε συνεργασία με λογιστικό γραφείο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση.
 • Δημιουργία καταστατικών εταιρειών, πρακτικών Γενικών συνελεύσεων ή Διοικητικού συμβουλίου, Ιδιωτικών συμφωνητικών, μισθωτηρίων κλπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται, σε συνεργασία με τον Νομικό μας σύμβουλο.

Πρέπει να γνωρίζετε: Από την ένταξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λάβαμε γνώση. Που σημαίνει οτι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη. Εκτός των περιπτώσεων που βάσει του Νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε σχετικά (έλεγχος από ΣΔΟΕ, ΔΟΥ, ΙΚΑ, κλπ).

Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε συμπληρώστε την φόρμα:

Συμπληρώστε μια φόρμα για κάθε εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε.