ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε επιχειρήσεις

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.

Εγγυόμαστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχο μας έχουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι έχοντας λάβει φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να είναι κατοχυρωμένοι έναντι των ελεγκτικών αρχών, απαλλαγμένοι από την ενασχόληση λογιστηρίου. Θέλουμε να συμβάλουμε στην δημιουργία κερδοφόρων και υγειών, που εξαπλώνονται και εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης στα μέλη τους.

null

Γνώση αντικειμένου

Το σύνολο του Προσωπικού – Συνεργατών διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία στο τμήμα ενασχόλησης και καθηκόντων του.
null

Οργάνωση εργασίας

Η παραγωγή της Λογιστικής – Φοροτεχνικής αλλά και κάθε παρεχόμενης Υπηρεσίας, στο σύνολό της διακατέχεται απο οργάνωση απο το πρώτο έως το τελευταίο στάδιό της.
null

Ταχύτητα υπηρεσίας

Η Λογιστική – Φοροτεχνική Υπηρεσία αν δεν παραδοθεί στους σωστούς χρόνους χάνει την αξία ανταλλαγής. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας παράγεται και παραδίδεται στους μικρότερους δυνατούς χρόνους στον πελάτη.
null

Παροχή υπηρεσίας σε αφθονία

Ο πελάτης λαμβάνει πάντα αυτό που βάσει συνεργασίας συμφωνήθηκε. Θέλησή μας, να λαμβάνει και επιπλέον αυτού, αποκλείοντας την πιθανότητα να ισχύσει το αντίστροφο. Με λίγα λόγια, ο πελάτης θα λάβει πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που συμφωνήθηκε και ποτέ κάτι λιγότερο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 1. Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Αστικές μη Κερδοσκοπικές, λοιπές).
 2. Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων , στα γραφεία μας ή στον χώρο του πελάτη.
 3. Εποπτεία , οργάνωση λογιστηρίου επιχείρησης από εξειδικευμένο Λογιστή ,στον χώρο του πελάτη.
 4. Παρακολούθηση εργατικών, μισθοδοσίας επιχείρησης, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων. 
 5. Ολοκλήρωση εργασιών σε ΓΕΜΗ.
 6. Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Διασπάσεις εταιρειών.
 7. Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 8. Ένταξη επιχειρήσεων και εργαζομένων σε επιδοτούμενα προγράμματα.
 9. Γραπτή ενημέρωση (report) προς την Διοίκηση της επιχείρησης, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της , για κέρδη – ζημίες, μηνιαίες υποχρεώσεις, κλπ.
 10. Εκπαίδευση επιχειρηματία, προσωπικού σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου, φοροτεχνικών θεμάτων, κοστολόγησης, εργατικών κλπ. 
 11. Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων και Οικονομικών Καταστάσεων τέλους χρήσης, ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών επιχείρησης. 
 12. Φοροτεχνική συμβούλευση και σχεδιασμός,  επιχειρήσεων και εταίρων, για επίτευξη του μικρότερου δυνατού φορολογικού – ασφαλιστικού κόστους.
 13. Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, Λογιστηρίου επιχείρησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 14. Καθημερινή ενημέρωσή για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και για επιδοτούμενα προγράμματα από ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ. Αντιμετώπιση ελέγχων από Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας

Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε συμπληρώστε την φόρμα:

Συμπληρώστε μια φόρμα για κάθε εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε.

  Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.