ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός Αττικής

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

Εγγυόμαστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχο μας έχουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι έχοντας λάβει φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να είναι κατοχυρωμένοι έναντι των ελεγκτικών αρχών, απαλλαγμένοι από την ενασχόληση λογιστηρίου. Θέλουμε να συμβάλουμε στην δημιουργία κερδοφόρων και υγειών, που εξαπλώνονται και εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης στα μέλη τους.

null

Γνώση αντικειμένου

Το σύνολο του Προσωπικού – Συνεργατών διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία στο τμήμα ενασχόλησης και καθηκόντων του.
null

Οργάνωση εργασίας

Η παραγωγή της Λογιστικής – Φοροτεχνικής αλλά και κάθε παρεχόμενης Υπηρεσίας, στο σύνολό της διακατέχεται απο οργάνωση απο το πρώτο έως το τελευταίο στάδιό της.
null

Ταχύτητα υπηρεσίας

Η Λογιστική – Φοροτεχνική Υπηρεσία αν δεν παραδοθεί στους σωστούς χρόνους χάνει την αξία ανταλλαγής. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας παράγεται και παραδίδεται στους μικρότερους δυνατούς χρόνους στον πελάτη.
null

Παροχή υπηρεσίας σε αφθονία

Ο πελάτης λαμβάνει πάντα αυτό που βάσει συνεργασίας συμφωνήθηκε. Θέλησή μας, να λαμβάνει και επιπλέον αυτού, αποκλείοντας την πιθανότητα να ισχύσει το αντίστροφο. Με λίγα λόγια, ο πελάτης θα λάβει πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που συμφωνήθηκε και ποτέ κάτι λιγότερο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 • Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
 • Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η παροχή των υπηρεσιών μας μπορεί να γίνει :
  1. Στον χώρο μας, με ανάληψη και ολοκλήρωση όλου του κύκλου των εργασιών του Λογιστηρίου μίας επιχείρησης.
  2. Στον χώρο σας, με ενημέρωση του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας απο δικό μας εξειδικευμένο συνεργάτη.
  3. Με εποπτεία και έλεγχο του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας, το οποίο θα ενημερώνεται απο δικό σας υπάλληλο.
  4. Σε περίπτωση που οι ανάγκες σας διαφοροποιούνται, διαμορφώνουμε απο κοινού το πλαίσιο συνεργασίας μας, έτσι ώστε να σας καλύπτει απόλυτα.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση – φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων.
 • Κάλυψη εργατικών θεμάτων επιχείρησης, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων.
 • Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, Λογιστηρίου επιχείρησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, ρυθμίσεων σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων απο Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας.
 • Συστάσεις εταιρειών με ανάληψη όλου του κύκλου των εργασιών. Επίσης, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιρειών.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Εργασίες Ανακοινώσεων, κατάθεσης – τροποποίησης καταστατικών.
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ένταξη προσωπικού επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου ΟΑΕΔ.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας, καθώς και για να δημιουργήσουμε ταχύτητα στην υπηρεσία μας, δύναται να σας προμηθεύσουμε με αναλώσιμα υλικά Λογιστηρίου τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών μας (Τιμολόγια, Λογιστικά Βιβλία, κλασέρ, σφραγίδα κλπ).

Για να λάβετε προσφορά για την εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε συμπληρώστε την φόρμα:

Συμπληρώστε μια φόρμα για κάθε εργασία που επιθυμείτε να μας αναθέσετε.

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.