Σε Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα «Βραχυχρόνιων Μισθώσεων» ή στην «Διαχείριση Ακινήτων», έχουμε την γνώση και εμπειρία, να παρέχουμε αθροιστικά ή μεμονωμένα, τις παρακάτω υπηρεσίες :

 

 • Εκπαίδευση στο χώρο μας ή διαδικτυακά πάνω σε φορολογικά και λογιστικά θέματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ( υποχρεώσεις, εργασίες κ.λ.π)
 • Εγγραφή του Διαχειριστή, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Εγγραφή του ακινήτου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Κατάθεση δήλωσης τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
 • Κατάθεση δήλωσης, τέλος παρεπιδημούντων.
 • Κατάθεση δήλωσης δικαιούχων εισοδήματος.
 • Ακύρωση κατατεθειμένου Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Κατάθεση ετήσιας Δήλωσης Δικαιούχων Εισοδήματος, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), Κατάστασης Μισθωμάτων Ακινήτων (Ε2).
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης με δραστηριότητα «Υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, Διαχείριση Ακινήτων», ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ατομική ή Εταιρία).
 • Ενημέρωσή σας, για κάθε Νομοθετική αλλαγή, νέο δεδομένο που αφορά την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 • Ταχύρρυθμη εκπαίδευση – επεξήγηση νομοθεσίας, σε θέματα υποχρεώσεων σε Μητρώο, κατάθεση Μισθωτηρίων, τρόπου έκδοσης και λήψης παραστατικών, Φορολογικών υποχρεώσεων, κλπ. (Διάρκεια 1-3 ώρες).
 • Σε περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση πραγματοποιείται μέσω επιχείρησης (ατομική ή εταιρία), αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του λογιστηρίου σας.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων