ΔημοσιεύσειςΤεχνολογιστική | λογιστικό γραφείο Αθήνα

Στα πλεονεκτήματα για ένα καλά οργανωμένο λογιστικό γραφείο Αθήνα είναι ότι κάθε εταιρία και πελάτης έχει τον αντίστοιχο συνεργάτη που είναι ειδικευμένος υπεύθυνος στην δική του περίπτωση και μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει μαζί του για κάθε θέμα. Υπάρχουν τα σημεία που είναι αυτονόητα και χαρακτηρίζουν έναν λογιστή μέρος σε ένα λογιστικό γραφείο Αθήνα όπως προσοχή στη λεπτομέρεια, γνώση του λογιστικού και νομικού πλαισίου, γνώση διαδικτύου και λογιστικών προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως εκτός από αυτά τα  βασικά και κάποια όχι τόσο βασικά που εμείς τα θεωρούμε απαραίτητα.

Προσωπικότητα

Οι περισσότεροι διευθυντές, ιδιοκτήτες εταιρείας και υπεύθυνοι για την επικοινωνία με το λογιστικό γραφείο Αθήνα, που τους έχει αναλάβει, θέλουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με ανθρώπους που τους αρέσουν. Ανθρώπους που μπορούν να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς τα προσόντα και οι επιδεξιότητες μπορούν πάντα να εξελιχθούν, ο χαρακτήρας όμως όχι. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συνεργάτη είναι ο χαρακτήρας, κατά πόσο είναι σταθερός, θετικός και μπορεί να ανταποκριθεί στην ένταση εργασίας.

Καλή Επικοινωνία

Ναι μπορεί να φαίνεται κάτι προφανές στην θεωρία αλλά στην πράξη έχει αποδειχτεί πολλές φορές δύσκολο. Η τακτική και στην ώρα της επικοινωνία με τον πελάτη, ασχέτως του φόρτου εργασία που μπορεί να υπάρχει είναι βασικό χαρακτηριστικό. Όσο πιο οργανωμένη και γρήγορη στην ανταπόκριση είναι η επικοινωνία τόσο λιγότερη ένταση και ανασφάλεια υπάρχει. Στο γραφείο μας βασιζόμαστε σε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας απαράβατο που βοηθάει τους πελάτες μας να αισθάνονται σίγουρη ότι όλες οι ανάγκες και οι απορίες τους καλύπτονται.

Οργάνωση και καλή δόμηση

Ναι η Γνώση μετράει και είναι το παν. Η εξασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσης όμως και της έγκαιρης ανταπόκρισης και αντιμετώπισης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Το Οργανόγραμμα δράσης και ενεργειών θα φροντίσει ώστε η λογιστική εταιρία να μένει ενημερωμένη, οι απαραίτητες ενέργειες να γίνονται στην ώρα τους και ο πελάτης να μένει ενημερωμένος για τις κινήσεις που γίνονται αλλά και για τις κινήσεις που θα ήταν καλό για αυτόν να πάρει. Έτσι ο συνεργάτης γνωρίζει πότε να κάνει τί, αλλά και να εργαστεί με ένταση εργασίας, οργανωμένα όμως έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση.

Καλή ενημέρωση και γνώση για τον εκάστοτε πελάτη

Ένας συνεργάτης που εργάζεται με τάξη και συνέπεια, φροντίζει ώστε να ανταποκρίνεται και να απαντά στα ερωτήματα του πελάτη, μπορεί να είναι καλός αλλά δεν είναι αρκετό. Από μια καλή λογιστική εταιρία περιμένετε να σας παρέχει και ενημέρωση ως προς του τι μπορείτε να κάνετε περαιτέρω. Στην συνεχώς μεταβαλλόμενη Ελληνική πραγματικότητα αυτό είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για ένα λογιστικό γραφείο Αθήνα. Η εταιρία πρωτίστως και ο συνεργάτης κατ’ επέκταση φροντίζουν να ενημερώνουν τον πελάτη με τις λογιστικές ειδήσεις της αγοράς αλλά και κινήσεις που προσωπικά μπορεί να κάνει για την βέλτιστη απόδοση και εξέλιξη.

Η επιλογή μιας λογιστικής εταιρίας μπορεί να κάνει την διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας στη εξέλιξη μιας εταιρείας. Η ύπαρξη ενός συνεργάτη που να είναι γνώστης και υπεύθυνος του κάθε πελάτη, να εργάζεται σε ένα δομημένο και οργανωμένο πλαίσιο και να έχει καλή επικοινωνία με τον πελάτη, αναδεικνύει και βελτιστοποιεί της ήδη καλές λειτουργίες της λογιστικής μας εταιρείας.