Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, τίθεται σε ισχύ ο νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 με δύο επίπεδα, Α – Επιτήρησης και Β – Αυξημένου Κινδύνου. 

Καθορίζονται εκ νέου τα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλη την Επικράτεια.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Χάρτη Μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid -19, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στις 29-1-2021.

Για να δείτε το Χάρτη πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Επίπεδα Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων