Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Βάση απόφασης του Υπ. Εργασίας και του Υπ. Οικονομικών, ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας και του Υπ. Οικονομικών, με αριθμ. οικ. 14199/249, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 1217/08-04-2020, με θέμα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε το ΦΕΚ B’ 1217/08-04-2020, πατήστε εδώ.