Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  με τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων ως προς  την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021. Από ενημερώσεις που έχουμε από μία από τις λογιστικες εταιριες την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1114, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2149/25-5-2021 με θέμα ”Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2149/25-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων