Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες φοροτεχνικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση, η οποία καταγράφει τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή καταβολής του συνολικού μισθώματος. Αντί αυτού το μίσθωμα θα καταβληθεί μειωμένο κατά 40% για τον μήνα Μάρτιο 2021. Όπως μας ενημερώνει η λογιστική εταιρεία η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1063, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1156/24-3-2021 με θέμα ‘‘Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1156/24-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων