Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που τροποποιεί την αρχική απόφαση για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 όπως μας ενημερώνει η λογιστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Με τις τροποποιήσεις προβλέπεται  η μείωση των ενοικίων και για τα υποκαταστήματα.

Μία πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. A.1040, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 796/28-2-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και Β ́ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 796/28-2-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων